Produserer prosedyrevideoer for sykepleierstudenter

I samarbeid med de fagansatte produserer NettOp (UiS) flere prosedyrevideoer som viser i detalj hvordan sykepleier-studentene skal utføre de ulike prosedyrene. Prosedyrevideoene benyttes som forberedelse til ferdighetstrening og som repetisjon når studentene er i praksis. De kan også bidra til refleksjon over utøvelse av sykepleie.
Filmene planlegges grundig i forkant, og NettOp fasilliterer prosessen hvor man i felleskap med de faglig ansvarlige utarbeider dreiebok for filmen. Dette dokumentet fungerer som en arbeidstegning for filmproduksjonen.

Selve filmopptaket gjøres nede på sykepleier-laben. De fagansatte utfører prosedyren foran kameraet, som blir operert av NettOp sin video-fotograf.
Deretter redigeres alle opptak til ferdig film. En fortellerstemme legges også til for å tydeliggjøre de faglige læringspunktene. Redigeringen foregår oppe i NettOp sitt profesjonelle video-redigeringsrom.