Innovasjonskonferansen Rogaland 2022

Vi hadde stand på Inspirasjonstorget på Innovasjonskonferansen Rogaland 2022 under FNs bærekraftmål 4, som omhandler god utdanning. Målgruppen for konferansen var politisk og administrativ ledelse og alle som jobber med innovasjon i kommunen. 

Fra venstre: Einar Schibevaag, Ingunn I. Strøm, Katharina Hurme og Marie Undheim

Med på standen var Einar Schibevaag og Reidun Sandvik, som begge er ansatt i Ryfylke IKS. De informerte om desentralisert utdanning i Ryfylke og hvordan de jobber for å tilrettelegge for at innbyggerne skal kunne bo i Ryfylke og samtidig ta utdanning. Ingunn I. Strøm fra Jørpeland og Katharina Hurme fra Suldal har begge søkt studieplass på Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie til høsten. De delte sine erfaringer og tanker om desentralisert utdanningstilbud. Marie Undheim fra UiS informerte om Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie, herunder både muligheter og utfordringer. Betydningen av godt samarbeid mellom utdanningsinstitusjon, kommunene og Ryfylke IKS ble løftet fram.