Nasjonalt nettverk for fleksibel sykepleierutdanning

Det har blitt etablert et nasjonalt nettverk for fleksible sykepleierutdanninger. Nettverket hadde en samling på Strand Hotel Fevik i Grimstad fra 5. – 6. mai.

Formålet med nettverket er å:

  1. Dele erfaringer
  2. Dele læringsressurser
  3. Felles forskningsprosjekter

Nettverket har tidligere hatt en digital samling, og det planlegges videre å ha to samlinger i året. Deltakerne representerer fleksible sykepleierutdanninger fra hele landet.

I løpet av samlingen ble det blant annet diskutert og delt erfaringer fra desentraliserte utdanninger, praksisplasser og vurdering i praksis.

– Forskning og teori om «blended learning» og «flipped classroom» sto også på agendaen. Det var en inspirerende samling i flotte omgivelser, sier Marie Undheim. Hun er prosjektleder for den nye utdanningen ved UiS.