Nyansatt prosjektmedarbeider

Agnes Therese Nese er ansatt i 25% stilling som prosjektmedarbeider i Fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning i Ryfylke fra juni 2022 til juni 2025.

Agnes Therese Nese har arbeidet som sykepleier siden 1999. Først på medisinsk avdeling på sykehus, og deretter i ulike deler av helsetjenesten blant annet sykehjem, før hun fant sin plass i hjemmesykepleien. Hun er nå ansatt i hjemmesykepleien i Suldal kommune. 

– Det er en spennende arbeidsplass med varierte arbeidsoppgaver hvor man kommer tett på mennesker på deres hjemmebane, sier hun og legger til at hun etter hvert ønsket å ha flere bein å stå på:

– Derfor tok jeg pedagogikk på UiS fra 2016-2018. Jeg arbeidet etter dette på Strand videregående skole med voksenopplæringen, helsefagarbeider, og trivdes godt med veiledning og undervisning. Så når denne stillingen kom, kunne jeg ikke la sjansen gå fra meg. Jeg måtte bare søke! forteller hun.

Ønsker å være en ressurs for studentene i Ryfylke

I stillingen skal hun bidra med å legge til rette for et distriktsvennlig og fleksibelt samarbeid om studentene, samarbeide med helsetjenesten i kommunene om klinisk praksis, og delta i veiledning av studentene i studieprogrammet.

– Jeg vet ikke helt hva jeg har begitt meg ut på, men jeg gleder meg til å være med å forme denne stillingen. Jeg håper å kunne følge opp studentene i Ryfylke på en god måte og være et trygt bindeledd mellom studentene, universitetet og kommunene, sier hun.  

Vil inngå i prosjektets arbeidsgruppe

Samarbeidspartner i prosjektet, Ryfylke IKS, vil være hennes arbeidsgiver. Universitetet i Stavanger ved Det helsevitenskapelige fakultetet vil ha det faglige ansvaret for stillingen og hun vil inngå i arbeidsgruppen som er knyttet til tilbudet i Ryfylke.

Vi ønsker Agnes hjertelig velkommen til fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning i Ryfylke, og ser frem til godt samarbeid de neste årene!