Opptaket til utdanningen er gjennomført

Prosjektgruppen har i et år planlagt for oppstart av distriktsvennlig sykepleierutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) høsten 2022. Nå er opptaket gjennomført og 30 studenter fra Ryfylke starter på utdanningen i neste uke.

Ved søknadsfristen mottok UiS 87 søknader til distriktsvennlig sykepleierutdanning i Ryfylke. Over sommeren er opptaket gjennomført og det er tatt opp studenter fra samtlige samarbeidskommuner, og fra øvrige områder i Ryfylke.

Studiet åpnes 16. og 17. august på Hjelmeland. Det vil avholdes en formell åpning 16. august med deltakelse fra blant annet dekan Bjørg Oftedal ved Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og representanter fra samarbeidskommunene. Dagen etter vil studentene møte prosjektgruppen for å få en innføring til studiet, praktisk informasjon og informasjon om ulike verktøy og tilbud som studentene kan benytte seg av. Målet er også at studentene skal få mulighet til å bli kjent med hverandre og medlemmer av prosjektgruppen.

Mer informasjon om utdanningen finner du her.