Første samling gjennomført

19 motiverte studenter møtte opp på spinneriet i Vågen på Hjelmeland til refleksjonsgruppe og sosialt treff 25. august. En liten gjeng fra Sauda deltok på Teams fra starten av.

Studentene arbeidet engasjert rundt bordene med refleksjonsoppgaver som forberedelse til obligatoriske samlinger 29. august på Sand for gruppen som tilhører Indre Ryfylke og 30. august på Jørpeland for gruppen i Ytre Ryfylke.

De fleste gav uttrykk for at de var kommet i gang med studiene og mange møtes på egenhånd i grupper for å studere i hverdagen. En gjeng som denne har mye erfaring og tips og dele med hverandre.

Dagen ble avsluttet med klassens time hvor Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund deltok på slutten av økten for å informere om sine tilbud til studentene.