Workshop med vårens emner på programmet

Studentene i Ryfylke er godt i gang med studiet og har allerede hatt flere samlinger både fysisk og digitalt. I uke 36 startet vi planleggingen av vårens emner og hadde workshop sammen med emneansvarlige på studieprogrammet. Vi tok utgangspunkt i emnebeskrivelsene og gikk gjennom innhold og form på de ulike aktivitetene i emnet. Det er spennende prosesser, og vi opplever også at det gir synergier mellom prosjektet og den ordinære utdanningen.