Ryfylke-studentene besøkte UiS-campus

Forrige uke var sykepleierstudentene fra Ryfylke samlet på campus for første gang. Omvisning på campus Ullandhaug og øving på ferdigheter innen smittevern sto på timeplanen.  

Hvor skal vi ha eksamen? Og hvor kan vi parkere?

Dette og mer fikk studentene fra Ryfylke svar på under omvisning på campus med to av universitetets studentambassadører, som begge studerer ved Det helsevitenskapelige fakultet. De fikk også muligheten til å stille spørsmål til studenter som nå går på 2. studieår, blant annet om anatomieksamenen.

Etter lunsj kledde studentene seg i uniform og fikk omvisning i våre sykepleielaboratorier. Dagen ble avsluttet med ferdighetstrening i smittevern.  Dette var første praktiske undervisning for studentene.

­­­­­­­­­– Oppstarten har vært veldig motiverende

Chris Barka (21) fra Jørpeland er tillitsvalgt for Ryfylke-klassen. Han forteller at han er fornøyd med undervisningsopplegget og timeplanen for studiet.

­­­­­­­­­– Oppstarten av studiet har vært veldig motiverende! Jeg synes lærerne våre har utrolig gode pedagogiske evner, og de vet hva som skal til for at vi skal lære og forstå faget, sier han.

Han mener også at timeplanen er et nyttig verktøy som gir en god indikasjon om hva som må leses de ulike ukene.

– Fleksibiliteten i dette studiet gjør at jeg klarer jeg å lære pensumet på min måte og tilpasset min hverdag, og jeg slipper å bruke energi på å pendle til universitetet hver dag, legger han til.

Svært fornøyd med undervisning i anatomi

Dette semesteret har studentene to emner: sykepleiens grunnlag og sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag. Chris trekker frem undervisningen i naturvitenskap som svært positivt på tross av at det er mye digital undervisning og selvstudier. I dette emnet har studentene har tilgang til læringsplattformen Medeasy.

– Medeasy har laget en leseplan for studentene. Hvis vi følger denne, vil vi klare å gå gjennom alle temaene før eksamen. Hver uke møter vi faglæreren vår på Zoom og har en gjennomgang i ukas tema. Dette er svært nyttig siden vi kan bruke denne tiden til å stille læreren alle mulige spørsmål og få tips, forteller Chris.

I sykepleiens grunnlag møtes studentene fysisk sammen med faglærer for refleksjonsgrupper.

– Her reflekterer og snakker vi sammen om ulike temaer, som hva omsorg betyr for hver enkelt både som privatperson og profesjon. Noen av de digitale forelesningene i emnet kunne fungert bedre, men ellers er jeg fornøyd med begge emnene, læringsmåtene og ikke minst de motiverte lærerne vi har fått.

Det er viktig å legge til rette for møteplasser

I starten var det møter for hele klassen på Hjelmeland, men nå er klassen delt i to med grupper i Indre og Ytre Ryfylke.

Studiet skal være fleksibelt og tilrettelagt for studenter som ikke kan møte daglig på campus. Likevel gav flere av studentene uttrykk for at de ønsket å treffe hverandre oftere og mange var svært fornøyde med å møtes igjen, denne gangen på campus.

– Det var lenge siden jeg hadde sett medstudentene fra Indre Ryfylke, så det var kjekt å treffes igjen! Laben på skolen var også bra, selv om uniformen min var et par hakk for liten, og det så ut som alle studentene i klassen min var fornøyde med dagen, sier Chris avslutningsvis.