Presenterte prosjektet på nasjonal sykepleierkonferanse

Kristine Aamodt, universitetslektor ved bachelorutdanningen i sykepleie, og Franziska Vogler fra NettOp – avdeling for utvikling av digitale læringsressurser, presenterte prosjektet Fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning på NSFs nasjonale utdannings- og forskningskonferanse.

NSFs nasjonale Utdanning- og forskningskonferanse 2022 med tema «Utdanning for fremtiden» ble gjennomført i Tromsø 21.-22. september. Konferansen er en fremtidsrettet og kunnskapsbasert arena for sykepleiere som jobber med utdanning og forskning – både i helsetjenestene og i utdanningsinstitusjonene.

Kristine og Franziska presenterte prosjektet under plenumet «Bærekraftig utdanninger og bærekraft i utdanningene» med fokus på:

  • Fleksibel utdanning i samarbeid med kommuner i distriktet
  • Utvikling av digitalt innhold
  • Fremtidig fleksibel utdanningsmodell

Det var gøy å se at det var interesse for vårt prosjekt! forteller de i etterkant av konferansen