Ryfylke IKS tilbyr stipend til studentene

Ryfylke IKS, som representerer samarbeidskommunene i Ryfylke, tilbyr studentene på distriktsvennlig sykepleierutdanning stipend til innkjøp av digitalt utstyr og til faglige samlinger for studentene. Det er Statsforvalteren som har gitt kommunene skjønnsmidler for å støtte opp om et viktig studium for regionen.

Utstyrsstøtte
Hver student kan få inntil 15 000 kroner i tilskudd til innkjøp av digitalt utstyr som PC/Mac, skriver, og programvare som det er behov for gjennom studieløpet.

Faglige samlinger
Ryfylke IKS setter også av midler slik at det kan avholdes en eller flere fagsamlinger/studietur der studentene kan få innsyn i hvordan andre arbeider innen helse- og omsorgsfeltet. Dette for å styrke studentenes faglige nettverk.