Veilederkurs for praksisveiledere i Ryfylke

19. januar ble det arrangert veiledningskurs på Spinneriet på Hjelmeland for praksisveiledere som skal veilede studentene på Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie i sin første praksisperiode i sykehjem i uke 6-13.

19 praksisveiledere fra hele Ryfylke fikk innføring i veiledningspedagogikk og en gjennomgang av en digital veilednings- og utdanningsressurs utviklet av forskere ved UiS. Den digitale utdanningsressursen skal bidra til å styrke trepartssamarbeidet i praksis (student, lærer og veileder), og er finansiert med midler fra Forskningsrådet.

Dagen ble ledet av forskere fra UiS som både har kompetanse på veiledning og som har vært med og utviklet den digitale veilednings- og utdanningsressursen.

Takk til deltakere for en interessant og fin dag!