Spiller med piller

Sykepleier trekker opp sprøyte

Legemiddelregning kan være utfordrende for en del sykepleiestudenter. Med «Pillespillet» kan de spille seg gode.

Doser som er for høye eller for lave. Enheter som forveksles. Infusjoner som blir stilt inn på feil styrke eller hastighet når de skal gis på pumpe. Dette er blant de vanligste regnefeilene sykepleiere gjør når de gir legemidler.

Studenter kan oppleve de samme utfordringene i forbindelse med legemiddelregning på sykepleierstudiet.

Livsviktig kunnskap

– Legemiddelregning er veldig viktig for sykepleiere og en sentral del av arbeidsdagen i mange deler av helsetjenesten. Forsvarlig legemiddelregning er derfor noe som testes i sykepleieutdanningen, sier Anne Lene Høivik som er fagansvarlig for legemiddelregning på sykepleierutdanningen.

For å bestå testen som gjennomføres i 2. semester, må studentene levere en feilfri besvarelse.

– Selv om regningen ikke er veldig avansert har mange studenter nokså høye skuldre når de skal levere en feilfri besvarelse, legger hun til.

Trener studentene gode med spill

For å hjelpe studentene til å mestre legemiddelregningen, har Universitetet i Stavanger utviklet «Pillespillet» som et hjelpemiddel for å styrke studentenes kunnskaper.

– Pillespillet gir mulighet til mengdetrening, er med og visualiserer oppgavene og det å trene gjennom et spill kan gjerne virke ekstra motiverende, mener Høivik.

I spillet får studentene tilgang til oppgaver etter vanskelighetsgrad og det synliggjør på en god måte studentens progresjon. Mestringsfølelse gjennom regneoppgaver i Pillespillet kan gjerne være med å senke skuldrene frem mot testen.

Grafikk til Pillespillet
Illustrasjon: Nettop-UiS

Digital ressurs for distriktsvennlig utdanning

Spillet ble opprinnelig utviklet i perioden 2011-2013 til nettbasert sykepleierutdanning ved UiS. Forskning som ble gjennomført i forbindelse med denne utdanningen viste lavere strykprosent blant studentene som hadde brukt spillet i forberedelse til test i legemiddelregning.

I 2022 har spillet blitt oppdatert og videreutviklet blant annet for å brukes som del av den fleksible og distriktsvennlige sykepleierutdanningen som tilbys studenter fra Ryfylke.

Nå arbeides det også med å ferdigstille spill om legemiddelhåndtering. Etter planen blir dette tilgjengelig for studentene rundt påske.