Evaluering av praksis i sykehjem

Gruppebilde av studenter, praksisveiledere og lærere og forskere ved UiS

Torsdag 30. mars var studenter, praksisveiledere, praksislærere og et forskerteam fra Universitetet i Stavanger (UiS) samlet på Spinneriet på Hjelmeland. Hensikten med samlingen var refleksjon og evaluering av praksis i sykehjem som ledd i viktig kvalitetsarbeid for videreutvikling og læring.

De siste 8 ukene har studentene hatt sin første praksisperiode på ulike sykehjem i Ryfylke. Unikt for denne praksisperioden er at studenter, lærere og praksisveiledere har fått tilgang til og benyttet en digital utdanningsressurs for å styrke samarbeid, veiledning og læring i praksisstudier. Den digitale utdanningsressursen er utviklet i et større forskningsprosjekt ledet av UiS i samarbeid med Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Forskningsprosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og har til overordnet hensikt å styrke kvaliteten i praksisstudier i sykehjem.    

Den digitale utdanningsressursen som er faglig og pedagogisk forankret inneholder ulike ressurser som skal bidra til støtte i veiledning, læring og vurdering. Utdanningsressursen inneholder blant annet beskrivelse av læringsutbytter, forslag til aktuelle læresituasjoner, samt tips og gode råd til både studenter, veiledere og lærere. Å benytte en digital utdanningsressurs hvor den sammen informasjonene er tilgjengelig for alle parter og er transparent opplevdes nyttig og verdifullt og bidrog til å styrke samarbeidet. Praksisveilederne erfarte å være godt/bedre forberedt til veilederrollen gjennom tilgang til utdanningsressursen. Studentene på sin side erfarte at den digitale ressursen gav dem en god og lett tilgjengelig oversikt som var svært nyttig ifm. skriftlige innleveringer i løpet av praksisperioden. 

I løpet av samlingen fikk alle mulighet å komme med innspill på hva som har fungert bra og hva som kan jobbes videre med fram mot neste praksisperiode. Kort oppsummert har det vært fine uker for både studenter og praksisveiledere. Studentene har fått et godt innblikk i en sykepleiers oppgaver på sykehjemmet og tar med seg nye erfaringer videre i studiet.

Til lunsj fikk vi servert nydelige wraps fra Smaken av Ryfylke. Tusen takk til alle som var til stede. Vi gleder oss til fortsettelsen.

Les også: Digital ressurs gir trygghet for sykepleierstudenter og veiledere i praksis