franziska

Frokostmøte med MedEasy

Prosjektet Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie skal bruke MedEasy som digital læringsressurs i emnet Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag. I studieåret 2021/2022 har alle bachelorstudentene i sykepleie og paramedisin ved UiS brukt MedEasy som en del av utdanningen.  – Dette ga oss nyttige erfaringer som vil brukes i planleggingen av undervisningen til høsten. Den 11.05. hadde …

Frokostmøte med MedEasy Les mer »

Nasjonalt nettverk for fleksibel sykepleierutdanning

Det har blitt etablert et nasjonalt nettverk for fleksible sykepleierutdanninger. Nettverket hadde en samling på Strand Hotel Fevik i Grimstad fra 5. – 6. mai. Formålet med nettverket er å: Dele erfaringer Dele læringsressurser Felles forskningsprosjekter Nettverket har tidligere hatt en digital samling, og det planlegges videre å ha to samlinger i året. Deltakerne representerer …

Nasjonalt nettverk for fleksibel sykepleierutdanning Les mer »

Innovasjonskonferansen Rogaland 2022

Vi hadde stand på Inspirasjonstorget på Innovasjonskonferansen Rogaland 2022 under FNs bærekraftmål 4, som omhandler god utdanning. Målgruppen for konferansen var politisk og administrativ ledelse og alle som jobber med innovasjon i kommunen.  Med på standen var Einar Schibevaag og Reidun Sandvik, som begge er ansatt i Ryfylke IKS. De informerte om desentralisert utdanning i …

Innovasjonskonferansen Rogaland 2022 Les mer »

Produserer prosedyrevideoer for sykepleierstudenter

I samarbeid med de fagansatte produserer NettOp (UiS) flere prosedyrevideoer som viser i detalj hvordan sykepleier-studentene skal utføre de ulike prosedyrene. Prosedyrevideoene benyttes som forberedelse til ferdighetstrening og som repetisjon når studentene er i praksis. De kan også bidra til refleksjon over utøvelse av sykepleie.Filmene planlegges grundig i forkant, og NettOp fasilliterer prosessen hvor man …

Produserer prosedyrevideoer for sykepleierstudenter Les mer »