Uncategorized

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke

30 studentar skal no bli utdanna sjukepleiarar ved UiS i Ryfylke. I dag vart den distriktsvenlege sjukepleiarutdanninga offisielt opna på Hjelmeland. Både studentar, ordførarar, kommunedirektørar og kommunalsjefar innan helse deltok på opninga, i tillegg til tilsette ved Universitetet i Stavanger. – Eg er stolt over at vi kan tilby denne utdanninga i Ryfylke. Det er eit …

No startar distriktsvenleg sjukepleiarutdanning i Ryfylke Les mer »

Opptaket til utdanningen er gjennomført

Prosjektgruppen har i et år planlagt for oppstart av distriktsvennlig sykepleierutdanning ved Universitetet i Stavanger (UiS) høsten 2022. Nå er opptaket gjennomført og 30 studenter fra Ryfylke starter på utdanningen i neste uke. Ved søknadsfristen mottok UiS 87 søknader til distriktsvennlig sykepleierutdanning i Ryfylke. Over sommeren er opptaket gjennomført og det er tatt opp studenter …

Opptaket til utdanningen er gjennomført Les mer »

Nyansatt prosjektmedarbeider

Agnes Therese Nese er ansatt i 25% stilling som prosjektmedarbeider i Fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning i Ryfylke fra juni 2022 til juni 2025. Agnes Therese Nese har arbeidet som sykepleier siden 1999. Først på medisinsk avdeling på sykehus, og deretter i ulike deler av helsetjenesten blant annet sykehjem, før hun fant sin plass i hjemmesykepleien. …

Nyansatt prosjektmedarbeider Les mer »

Frokostmøte med MedEasy

Prosjektet Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie skal bruke MedEasy som digital læringsressurs i emnet Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag. I studieåret 2021/2022 har alle bachelorstudentene i sykepleie og paramedisin ved UiS brukt MedEasy som en del av utdanningen.  – Dette ga oss nyttige erfaringer som vil brukes i planleggingen av undervisningen til høsten. Den 11.05. hadde …

Frokostmøte med MedEasy Les mer »

Nasjonalt nettverk for fleksibel sykepleierutdanning

Det har blitt etablert et nasjonalt nettverk for fleksible sykepleierutdanninger. Nettverket hadde en samling på Strand Hotel Fevik i Grimstad fra 5. – 6. mai. Formålet med nettverket er å: Dele erfaringer Dele læringsressurser Felles forskningsprosjekter Nettverket har tidligere hatt en digital samling, og det planlegges videre å ha to samlinger i året. Deltakerne representerer …

Nasjonalt nettverk for fleksibel sykepleierutdanning Les mer »

Innovasjonskonferansen Rogaland 2022

Vi hadde stand på Inspirasjonstorget på Innovasjonskonferansen Rogaland 2022 under FNs bærekraftmål 4, som omhandler god utdanning. Målgruppen for konferansen var politisk og administrativ ledelse og alle som jobber med innovasjon i kommunen.  Med på standen var Einar Schibevaag og Reidun Sandvik, som begge er ansatt i Ryfylke IKS. De informerte om desentralisert utdanning i …

Innovasjonskonferansen Rogaland 2022 Les mer »

Produserer prosedyrevideoer for sykepleierstudenter

I samarbeid med de fagansatte produserer NettOp (UiS) flere prosedyrevideoer som viser i detalj hvordan sykepleier-studentene skal utføre de ulike prosedyrene. Prosedyrevideoene benyttes som forberedelse til ferdighetstrening og som repetisjon når studentene er i praksis. De kan også bidra til refleksjon over utøvelse av sykepleie.Filmene planlegges grundig i forkant, og NettOp fasilliterer prosessen hvor man …

Produserer prosedyrevideoer for sykepleierstudenter Les mer »

Distriktsvennlig og fleksibel bachelor i sykepleie inkludert i Åpen dag ved UiS

I forkant av arrangementet ble det produsert en informasjonsvideo om utdanningen. Denne var en del av programmet til Åpen dag, som gir elever ved videregående skoler et innblikk i studier og studentliv på UiS. Sykepleieutdanningen ved UiS hadde en godt besøkt stand i foajeen på Det helsevitenskapelige fakultet. Her kunne besøkende elever også stille spørsmål om …

Distriktsvennlig og fleksibel bachelor i sykepleie inkludert i Åpen dag ved UiS Les mer »