Vidererfører den distriktsvennlige sykepleierutdanningen til Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier våre lokale samarbeidspartnere.

Portrett av Marie Undheim, universitetslektor ved UiS
Marie Undheim er prosjektleder for de distriktsvennlige sykepleierutdanningene ved UiS.

Universitetet i Stavanger får 8,2 millioner fra regjeringen til et nytt studietilbud som skal gi flere sykepleiere i distriktet. Målet er uteksaminering av 30 sykepleiere etter tre års fulltidsstudium.

– Prosjektet bidrar til å styrke distriktet i vår region med nødvendig sykepleierkompetanse for å kunne tilby gode helse- og omsorgstjenester. Vi når en større andel av befolkningen med tilbud om høyere utdanning og styrker fleksibiliteten i utdanning i tråd med politiske føringer, sier prosjektleder Marie Undheim ved UiS.

Gledelig for hele regionen

– Samlet melder kommunene om et stort behov for sykepleiere i årene fremover. Med dette tilbudet svarer vi på et tydelig ønske i regionen om å gjøre det lettere for flere innbyggere å utdanne seg lokalt, forteller hun videre.

Studietilbudet er en videreutvikling av en tilsvarende sykepleierutdanning i Ryfylke som startet høsten 2022. Den vil gjennomføres i tett samarbeid med Eigersund kommune, Bjerkreim kommune, Sokndal kommune, Lund kommune og Hå kommune.

Dalane utdanningssenter er også en viktig lokal samarbeidspartner i rekruttering av og tilrettelegging for studentene, og har mottatt 2 millioner fra regjeringen til dette arbeidet.

– Dette er en fantastisk nyhet! For kommunene i Dalane og Hå vil UiS sin fleksible og distriktsvennlige sykepleierutdanning svare på et lenge etterspurt behov. Når får regionen anledning til å videreutdanne de som allerede jobber i helse- og omsorgssektoren, og andre, som på grunn av jobb og livssituasjon ikke kan reise bort for å studere, sier Gudrun Ellingsen, som er daglig leder ved Dalane utdanningssenter.

Oppstart høsten 2024

Studietilbudet er en videreutvikling av en tilsvarende sykepleierutdanning i Ryfylke som startet høsten 2022. Tilbudet vil gis til søkere med tilknytning til en av samarbeidskommunene Hå, Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim.

– Studiet passer for de som ikke har anledning til å møte daglig på campus ved UiS, blant annet grunnet ønske om å studere der de bor og kombinere dette med andre forpliktelser som familieliv, forklarer Undheim.

Dalane utdanningssenter er allerede i gang med forberedelser for å rekruttere søkere til studiet.

– Vi tilbyr allerede fra høsten 2023 påbyggsfag fra videregående for de som mangler fag, eller må forbedre karakterer for å kvalifisere seg til utdanningen, sier Ellingsen.

Informasjonsmøte i Egersund

Universitetet i Stavanger og Dalane utdanningssenter inviterer til informasjonsmøte om sykepleierutdanningen 14. juni fra kl. 16.30-18.00 på Grand Hotel i Egersund.

Her vil alle som er interessert i å ta den fleksible sykepleierutdanningen få informasjon om studieprogrammet, opptakskrav og annen nyttig informasjon. Dalane Utdanningssenter vil også informere om deres tilbud til de som trenger fag for å kvalifisere seg til studiet.

Det er opprettet en gruppe «Vi som vil bli sykepleier i Dalane» på Facebook for de som vil holdes oppdatert på relevant informasjon om sykepleierutdanningen.

Skroll til toppen