Om prosjektet

Det er et stort behov for arbeidskraft innen helse og omsorg, og mangel på kompetanse kan gjøre det krevende å gi gode tjenester i hele landet. Behovet for distriktsvennlige og fleksible utdanninger øker også i takt med at flere ønsker å studere der de bor og kombinere dette med jobb og familie.

Som følge av dette tok Det helsevitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger (UiS) i 2021 initiativ til å starte en treårig sykepleierutdanning tilpasset studenter som bor i Ryfylke. Prosjektet fikk støtte på 9,1 millioner kroner fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Høsten 2022 startet de første distriktsvennlige studentene på sykepleierutdanningen ved UiS. Studiet gjennomføres i samarbeid med Ryfylke Interkommunale selskap (Ryfylke IKS) på vegne av samarbeidskommunene Hjelmeland, Suldal, Sauda og Strand. Utdanningen er tilrettelagt for studenter som på grunn av et ønske om å bli boende i distriktet ikke kan møte daglig på campus. Studiet baserer seg på innovativ bruk av digitale læringsverktøy og læringsrom. Digitale løsninger integreres med studentaktiviserende læring i samarbeid med NettOp, UiS sin avdeling for utvikling av digitale læringsressurser.

Et av målene i prosjektet var å utvikle en utdanningsmodell som kan rullere i ulike distrikter i Rogaland. Våren 2023 startet Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS sammen med Dalane utdanningssenter arbeidet med å opprette et tilsvarende tilbud for innbyggere i Dalane-regionen (Eigersund, Sokndal, Lund og Bjerkreim kommune) og Hå kommune. Dette prosjektet mottok 8,2 millioner fra HK-dir i juni 2023, og vil ha oppstart høsten 2024.

– Samlet melder våre samarbeidskommuner om et stort behov for sykepleiere i årene fremover. Med dette tilbudet svarer vi på et tydelig ønske i regionen om å gjøre det lettere for flere innbyggere å utdanne seg lokalt, mener prosjektleder Marie Undheim ved UiS.

Skroll til toppen