cathrine

Veilederkurs for praksisveiledere i Ryfylke

19. januar ble det arrangert veiledningskurs på Spinneriet på Hjelmeland for praksisveiledere som skal veilede studentene på Fleksibel og distriktsvennlig bachelor i sykepleie i sin første praksisperiode i sykehjem i uke 6-13. 19 praksisveiledere fra hele Ryfylke fikk innføring i veiledningspedagogikk og en gjennomgang av en digital veilednings- og utdanningsressurs utviklet av forskere ved UiS. …

Veilederkurs for praksisveiledere i Ryfylke Les mer »

Ryfylke IKS tilbyr stipend til studentene

Ryfylke IKS, som representerer samarbeidskommunene i Ryfylke, tilbyr studentene på distriktsvennlig sykepleierutdanning stipend til innkjøp av digitalt utstyr og til faglige samlinger for studentene. Det er Statsforvalteren som har gitt kommunene skjønnsmidler for å støtte opp om et viktig studium for regionen. UtstyrsstøtteHver student kan få inntil 15 000 kroner i tilskudd til innkjøp av digitalt …

Ryfylke IKS tilbyr stipend til studentene Les mer »

Når hvert sekund teller…

Denne uken har vi gjennomført opplæring i hjerte-lungeredning for studentene i Ryfylke. Vi hadde en samling i Sauda og to på Jørpeland. Veldig kjekt at ansatte i Stand kommune også deltok på opplæringen. Agnes fra Ryfylke IKS og Marie fra UiS hadde ansvar for opplæringen og kommunene stilte lokaler til disposisjon. 

Lokale ferdighetstreninger

Denne uken har studentene hatt ferdighetstrening i kroppspleie, munnstell og sengereiing. En gruppe møtte på Jørpeland og en gruppe møtte på Hjelmeland, kommunene stilte lokaler og utstyr til disposisjon. Før ferdighetstreningen ble studentene bedt om å forberede seg ved å gå gjennom pensum, se prosedyrefilmer og sette seg inn i de aktuelle prosedyrene på VAR …

Lokale ferdighetstreninger Les mer »

Instruktørkurs for hjerte- og lungeredning

30. september deltok Marie, Agnes og Kristine, lærere på distriktsvennlig sykepleierutdanning, på instruktørkurs for hjerte- og lungeredning for helsepersonell (HHLR) på simuleringssenteret SAFER sammen med kollegaer fra UiS. Kurset bestod av to deler:  1.     HHLR-kurs for utøver2.     Instruktørkurs Før det praktiske kurset måtte alle deltakere gjennomføre to e-læringer: E-læring for HHLR og for instruktørkurs. Under kurset …

Instruktørkurs for hjerte- og lungeredning Les mer »

Presenterte prosjektet på nasjonal sykepleierkonferanse

Kristine Aamodt, universitetslektor ved bachelorutdanningen i sykepleie, og Franziska Vogler fra NettOp – avdeling for utvikling av digitale læringsressurser, presenterte prosjektet Fleksibel og distriktsvennlig sykepleierutdanning på NSFs nasjonale utdannings- og forskningskonferanse. NSFs nasjonale Utdanning- og forskningskonferanse 2022 med tema «Utdanning for fremtiden» ble gjennomført i Tromsø 21.-22. september. Konferansen er en fremtidsrettet og kunnskapsbasert arena …

Presenterte prosjektet på nasjonal sykepleierkonferanse Les mer »

Første samling gjennomført

19 motiverte studenter møtte opp på spinneriet i Vågen på Hjelmeland til refleksjonsgruppe og sosialt treff 25. august. En liten gjeng fra Sauda deltok på Teams fra starten av. Studentene arbeidet engasjert rundt bordene med refleksjonsoppgaver som forberedelse til obligatoriske samlinger 29. august på Sand for gruppen som tilhører Indre Ryfylke og 30. august på …

Første samling gjennomført Les mer »